Friday, 6 March 2009

Beberapa ciri Islam Indonesia vs Islam Muhammad saw.

Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir yang diturunkan oleh Allah swt untuk rahmat semesta alam.Namun nabi Muhammad saw mengkhawatirkan keadaan 

umatnya pada akhir jaman nanti(saat ini?) pada beberapa hal.
Pertama Umat Islam banyak namun kondisinya lemah bagaikan buih dilautan,sehingga musuh Islam tidak takut kepada orang islam.Tidak gentar untuk menghujat 

Islam.Tidak gentar untuk menjelekkan Islam.Saat itu kondisi umat Islam tidak banyak yang membela Islam.Tidak banyak yang menegakkan Islam,Orang Islam takut 

mati.Takut pekerjaannya hilang.Takut untuk miskin.Takut dipecat sebagai karyawan.Takut dihujat.

Allah berfirman  
 
Al Maidah:48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.  

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, 
Muhammad:31. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami 

menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu
 
Al Mulk:2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun
 
Al Ankabut:3. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 
 
Al Anbiyaa:35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan  

hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan

Al Kahfi:7. Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik 

perbuatannya. 

Kedua, ada Hadist nabi Muhammad saw berkaitan dengan ayat Al Maidah 48 diatas adalah hadist tentang perpecahan umatku ada 73 golongan dan yang selamat 

adalah golongan pengikut nabi Muhammad saw ,orang yang mengikuti sunnahku (ahlul sunnah wal jamaah,orang salafiah).
Kalau kita perhatikan Islam di Indonesia sudah menyimpang dari aturan sunnah nabi dan Al Maidah 48 tersebut.
Beberapa akan kami sebutkan disini.

1.Islam Indonesia kalau suami meninggal padahal suami adalah yang pencari nafkah tunggal istri langsung memiliki seluruh harta suami.Sementara islam 

menganut hak waris.
2.Islam Indonesia para suami menyerahkan seluruh uang penghasilannya kepada istri untuk dikelola.Padahal dalam Islam suami hanya diwajibkan memberi nafkah 

makanan,pakaian.
3.Islam Indonesia istri dalam kenyataannya sering sebagai pembuat keputusan akhir suatu masalah(kaptennya jadi dua bukan satu).Padahal didalam Islam suami 

adalah panglima dan harus suami pembuat keputusan
4.Islam Indonesia kalau suami akan kawin ke dua dst harus seijin istri pertama dan pengadilan agama(penguasa).Didalam islam jika suami akan kawin lagi tidak 

perlu ijin istri dan ijin pengadilan(penguasa)
5.Islam indonesia dadis -2/perempuan yang berhaji dan berumrah pergi tanpa mahram.Islam mewajibkan mahram yaitu orang yang tidak dapat kawin dengan dia(kec 

suami)
6.Islam indonesia cukup banyak pemimpin masarakat adalah perempuan.Islam melarang perempuan menjadi pemimpin.
7.Islam Indonesia perempuan2 banyak yang bekerja diluar rumah dan bercampur dengan pria.Islam melarang mereka bekerja diluar dan bercampur baur dengan pria.
8.Islam Indonesia banyak perempuan-2 berpakaian tetapi telanjang.Islam mewajibkan jilbab(pakaian yang longgar dan menutup seluruh aurat)
9.Islam Indonesia banyak perempuan berpakaian seperti laki-laki spt: memakai Tshirt,celana panjang,memakai jas dan dasi.Sedang islam mewajibkan mereka 

berbeda dengan pakaian pria.
10.Islam Indonesia banyak yang bersifat berlaku sebagai laki-2,seperti berkata tegas,kasar,keras,bekerja sebagai satpam,jadi karateka pesilat mengendarai  
sepedamotor/mobil seperti laki-2.Sementara islam mengharamkan perempuan bersifat dan bertingkah laku menyerupai laki-2 dalam segala hal.( antara lain hadist 

dari Bukhari dan dari Aishah rha)
11.Islam Indonesia lebih memilih hukum demokrasi.Sementara Islam mewajibkan hukum Allah ,hadist dan musyawarah (diantara ahli ilmu saja.Bukan diantara yang 

tidak berilmu)
12.Islam Indonesia memilih sistem ekonomi bebas dan kapitalis liberal.Sementara islam mewajibkan ekonomi syariah.

 Al Araf:12. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: 

Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." 
 Al Araf:13. Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu 

termasuk orang-orang yang hina." 
 Al Araf:16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,
 Al Araf:17. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati 

kebanyakan mereka bersyukur (taat). 
 Al Araf:18. Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, 

benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya." 
 Al Araf:202. Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).

Wahai saudaraku takutlah akan azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-2 zdalim saja diantara kita tetapi akan menimpa kita semua.karena kita berdiam 

saja.Tidak menegakkan nahi munkar.padahal amar maruf selalu bersama nahi munkar.